Rik over de grens

Rik over de Grens

5. Comfortabele gevangenissen in Noorwegen 

Rik komt op Bastøy een Nederlander tegen. Hij laat Rik zijn appartement zien en vertelt Rik meer over het leven op het gevangeniseiland Bastøy.